Uluslararası Af Örgütü, Yemen hükümetini gazetecilerin yargılanmasını durdurmaya ve onları taciz etmeye son vermesi çağrısında bulundu

 

 

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetinin Taiz ve Hadramevt kentleri de dahil olmak üzere kontrolü altındaki bölgelerde gazetecilere yönelik taciz ve kovuşturmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

 

Örgüt, yaptığı açıklamada, adli makamların, yetkilileri ve kamu kurumlarını eleştiren içerikler yayınladıkları için son yedi ayda en az üç gazeteci hakkında dava açtığını belirtti.

 

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Vekili Diana Samaan, "Gazeteciler sadece devlet kurumlarını ve kamu görevlilerini eleştirdikleri için suçlu muamelesi görmemelidir" dedi.

 

Yapılan açıklamada, "Bu gazeteciler sadece işlerini yapıyorlardı. İfade özgürlükleri uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunması gerekiyordu ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin ifade özgürlüğüne saygı gösterme sorumluluğu var. Bu gazeteciler hakkındaki tüm suçlama ve yargılamalardan vaz geçmeli” denildi.

 

Örgüt, gazetecileri ve aktivistleri ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için hedef almanın toplum üzerinde baskıcı bir etkisi olduğunu vurguladı. Bunun asıl amacı muhalifleri susturmak ve eleştirel sesleri caydırmak” denildi.

 

Uluslararası Af Örgütü, Yemen Gazeteciler Sendikası'nın 2022'nin ilk yarısında gazetecilere ve medyaya yönelik tehdit ve şiddete teşvik de dahil olmak üzere 11 saldırı, dokuz gözaltı ve taraflarca altı kovuşturma ve celp vakası kaydettiğini belirtti.

 

Sendikanın raporu, bu ihlallerin 23'ünden uluslararası kabul görmüş Yemen hükümetinin, 16'sından fiili Husi yetkililerinin sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca oku

Yorumlar

Reklam alanı