50'den fazla örgüt, Yemen'de gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasına son verilmesini istedi


 

 

 

İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları  yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin Yemen'deki en tehlikeli meslek haline geldiğini ve gazetecilerin çatışmanın tüm tarafları tarafından en çok hedef alınan grup olduğunu bildirdi.

 

51 örgüt yayınladıkları ortak bildiride, gazetecilere karşı işlenen suçlarda cezasızlığın sona erdirilmesinin, tüm vatandaşların ifade özgürlüğünün ve bilgiye erişiminin sağlanması açısından en acil konulardan biri olduğunu vurguladı.

 

Kuruluşların "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ifade ve basın özgürlüklerinde son yıllarda yaşanan bozulmaya, suikastlara, doğrudan öldürmelere, tutuklamalara, zorla kaybetmelere ve işkencelere dikkat çekildi.

 

Husiler, Geçiş Konseyi ve hükümet başta olmak üzere çatışmanın tüm taraflarının tek şey üzerinde anlaştığını, o da "basının sesini susturmak ve gazetecilerin işlerini özgürce yapmalarını engellemek" olduğunu açıkladı.

 

Bildiriyi imzalayan kuruluşlar, gazetecilere karşı işlenen tüm suçları ayrı ayrı kınayarak, "İster Ensar Allah grubu (Husiler) tarafından kontrol ediliyor olsun, ister uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin yetkilileri olsun, kolluk kuvvetlerinin, olaya karışan faillerin hesap vermesine yol açacaktır.” denildi.

 

Örgütler, Birleşmiş Milletler'e, çatışmanın devam eden cezasızlık durumuna son verilmesi için çatışmanın taraflarına baskı yapması çağrısında bulunurken, "Yemen hükümetine ve (Husi) grubuna karşı uygulanan korkutucu ve giderek artan ihlalleri derhal durdurma" çağrısında bulundu. Gazetecilerin ve medya çalışanlarının haklarını korumak ve yasayı hak ve özgürlükleri koruyan, ihlal edenlerin cezasız kalmasını önleyecek şekilde uygulaması istendi.

 

Yapılan açıklamada, “Çatışmanın taraflarını, ifade özgürlüğü Özel Raportörü'ne kapıyı açmaya, artan şiddet düzeyini incelemeye ve cezasızlıkla ilgili çözüm önerileri sunmaya çağırıyoruz. Bu deneyimin ışığında, çatışmanın taraflarını, ifade özgürlüğü ortamı kötüleşmeden önce, gazetecilik mesleği adına anlamlı bir diyalog kurma ve etkili çözümler uygulama konusunda samimi bir taahhütte bulunmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

Örgütler, "gazetecilere karşı tüm taraflarca işlenen suçların soruşturulması için bağımsız, uluslararası ve yerel bir ortak komitenin kurulmasının gerekliliğini" ve tüm cinayet vakalarına ilişkin etkili, acil, kapsamlı, tarafsız, bağımsız, şeffaf ve samimi soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca oku

Yorumlar