BM: Yemenlilerin yarısı gıda güvensizliğinden muzdarip


 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, bir önceki aya (eylül) ve geçen yılın ekim ayına kıyasla ekim 2023'te meydana gelen hafif iyileşmeye rağmen, Yemen nüfusunun yaklaşık yarısının gıda güvensizliğinden muzdarip olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

 Dünya Gıda Programı, Yemen'deki gıda güvenliği durumuna ilişkin saha araştırmasının sonuçlarına ilişkin çarşamba günü yayınladığı raporda, gıda güvenliğinin Ekim ayında iyileşmesine rağmen "gıda güvensizliğinin Yemen genelinde hala yaygın olduğunu" belirtti.

 Yapılan açıklamada,"Ankete katılan ailelerin yaklaşık yüzde 51'i hükümet kontrolündeki bölgelerde ve yüzde 46'sı Sana'da Husi otoritesi altındaki bölgelerde ekim ayı boyunca asgari gıda ihtiyaçlarını karşılayamadı." denildi.

 Yemen’deki insani krize dikkat çekilen raporda, "Yetersiz gıda tüketimi bildiren hanelerin oranı, 22 vilayetin 17'sinde 'çok yüksek' eşiği olan yüzde 40'ı aştı; Al Bayda, Al Jawf, Lahj ve Al Dhalea'da zirveler kaydedildi. 2018 Küresel Açlık Endeksi'nin 2023'ü göstermesi, Yemen'in bu yıl dünyada üçüncü en yüksek puana ulaştığını gösteriyor." İfadelerine yer verildi.

Raporda, meşru hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde fiyatlardaki artış ve ulusal para birimindeki çöküşün vatandaşların yeterli gıdaya ulaşamamasının iki ana nedeni olduğu açıklandı.

 Ekim ayı sonu itibarıyla Dünya Gıda Programı'nın, uygulama planına uygun olarak her dağıtım döngüsünde 13 milyon kişiye yardım etmeye devam ettiğini, ancak her döngü için standart gıda sepetinin yüzde 41'ine eşdeğer gıda tayınlarını azalttığını belirtti.

 Dünya Gıda Programı'nın ihtiyaç temelli planının Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar olan dönem için yalnızca yüzde 11 oranında finanse edildiğine dikkat çekti. Bu durum, Aralık ayından itibaren Husi yönetimindeki bölgelerde bir sonraki duyuruya kadar kamu gıda yardımını geçici olarak durdurmaya zorladı.

 Program, kararını sınırlı finansmana, sınırlı finansmana ve en ihtiyaç sahibi ailelerin kullanabileceği kaynaklarla orantılı daha küçük bir program konusunda Husilerle anlaşamamaya bağladı.

Ayrıca oku

Yorumlar