UNESCO: Yemen'deki gazeteciler çevre krizlerini haber yapma konusunda tehlike yaşıyor


 

 

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yemen'deki gazetecilerin karşılaştığı risklerin yalnızca siyasi meselelerle sınırlı olmadığını, küresel olarak tek ülke olarak sınıflandırılan bu ülkedeki çevre krizleriyle ilgilenmeyi ve bunları haberleştirmeyi de kapsadığını doğruladı.

 

Örgütün Körfez bölgesindeki ofisi, Dünya Basın Günü münasebetiyle hazırladığı bir raporda, devam eden huzursuzluğun ortasında, Yemenli gazetecilerin ülkelerini etkileyen çevre krizleri de dahil olmak üzere kritik konular hakkında haber yapma risklerine meydan okumaya devam ettiğini söyledi.

 

Raporda, halihazırda çatışmaların yükünü taşıyan bu ülkenin sayısız çevresel zorlukla karşı karşıya olduğu ve sel, kasırga, toprak kayması ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetlerin son on yılda geniş çapta hasara neden olduğu açıklandı.

 

UNESCO'ya göre, en acil sorunlar arasında Yemen'i vuran ve konut ve altyapıda ciddi hasara yol açan çok sayıda kasırga, yüzlerce hektar tarım arazisinin sular altında kalması ve binlerce ton mahsulün kaybı yer alıyor ve bu durum Yemenlilerin geçim kaynaklarını doğrudan etkiliyor.

 

Kuruluş, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yayınladığı rapora göre, geçen yılın sonunda ülkenin doğu kıyı bölgelerini vuran Tej Kasırgasının, 3.000'i hamile kadın olmak üzere yaklaşık 100.000 aileyi etkilediğini doğruladı. B

 

UNESCO raporunda, çevresel zorluklara ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlayan bir çevre örgütü olan Yeşil Rüya Girişimi'nden Hüseyin Al-Yabari, ormansızlaşma gibi insan kaynaklı felaketlerin artmasıyla birlikte bu zorlukların çatışmalarla daha da kötüleştiğini söyledi.

 

Al-Yabari, ülkesinin geçtiğimiz yıl boyunca devam eden çatışma ve kötüleşen insani, ekonomik ve çevresel koşullar nedeniyle daha da kötüleşen birçok büyük çevresel sorunla karşı karşıya olduğunu açıklıyor.

 

Yemen'de insanların ve çevrenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin kurtarılan harap Safer petrol tankeri olduğunu ifade eden Al-Yabari, "Yeşil Rüya" girişiminin kampanyalarla bu konuya dikkat çektiğini, yerel ve yerel medya aracılığıyla film ve uyarılar yayınladığını kaydetti.

 

 

Girişim ayrıca, çatışma zamanlarında birbiriyle yarışan önceliklere rağmen çevresel raporlamaya öncelik verilmesinin önemli olduğu konusunda da uyardı; çünkü krizler sırasında çevresel sorunların raporlanması çok önemlidir çünkü çatışma, geçim kaynaklarını doğrudan etkileyen çevresel bozulmayı şiddetlendiriyor.

 

UNESCO, raporunda, Yemenli gazetecilerin, özellikle savaşın harap ettiği bir ülkede, çeşitli konularda bilgi arama ve yayınlama konusunda büyük engellerle karşılaştıklarını doğruladı.

 

Örgüt, Yemen Gazeteciler Sendikası'nın 2024 yılı ilk üç aylık raporuna atıfta bulunarak, ülkede medya özgürlüklerine yönelik 17 ihlal vakasını belgeledi; bu ihlaller arasında özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik saldırılar ve mallara el konulması da vardı.

 

BM kuruluşu, fiziksel, ekonomik, politik, psikolojik, dijital ve hukuki tehditlerle baş etmenin yanı sıra kriz zamanlarında güvenilir bilgiye ulaşmanın da zor olabileceğini söyledi.

 

Medya Özgürlükleri Gözlemevi'ne göre, Yemen'de özellikle 2015 yılı başından Nisan 2024'e kadar basına ve gazetecilere yönelik işlenen ihlallerin toplamı, 54'ü kadın ve erkek gazetecilerin öldürülmesi vakası da dahil olmak üzere 2.536 ihlale ulaştı.

Ayrıca oku

Yorumlar