UNICEF, Yemen'de çok sektörlü bir eğitim müdahale projesini duyurdu


 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Birliği'nin sağladığı insani yardım katkısı sayesinde, acil durumlarda eğitimi desteklemeye yönelik çok sektörlü müdahaleden Yemen'de yaklaşık 10.250 çocuk ve 150 öğretmenin yararlanacağını duyurdu.

 

Kuruluş, yaptığı açıklamada, bu fonun hem okula kayıtlı olmayan çocuklara hem de halihazırda kayıtlı olan çocuklara, çocukların uygun yaşta okula girmelerini ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak için kapsamlı destek sağlamasını sağlayacağını söyledi.

 

UNİCEF açıklamasında, "Hudeyde’nin Bajil Bölgesindeki toplulukları ve okulları hedef alan proje, okulların rehabilitasyonu, eğitim materyalleri sağlanması, öğretmenler için teşvik sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı destek sağlayacak." denildi.

 

Açıklamada, projenin hassas durumdaki çocuklara vaka yönetimi hizmetleri, yaşam becerileri eğitimi ve sevk hizmetleri sağlanmasını içerdiği, ayrıca yerinden edilme ve engellilik gibi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan çocukları olan ailelere de koşulsuz nakit yardımı sağlanacağı açıklandı.

 

Şöyle devam etti: "Güvenli ve uygun bir öğrenme ortamı sağlamak için UNICEF, cinsiyete duyarlı ve engellilere yönelik tuvaletler ve el yıkama tesisleri de dahil olmak üzere okulların içinde ve dışında öğrenme alanları oluşturacak veya iyileştirecek."

 

UNICEF Yemen Temsilcisi Peter Hawkins proje hakkında şunları söyledi: “Çocukların okula kaydolmasını ve eğitimlerine devam etmesini engelleyen zorlukları kapsamlı bir şekilde ele almamıza olanak tanıyan bu fon için minnettarız. Bu katkı on binlerce kişiye yardımcı olacaktır. Ülke kalkınmasının omurgasını temsil eden eğitim yoluyla daha iyi bir gelecek şekillendiriyor ve potansiyellerini gerçekleştiriyorlar.”

 

Açıklamada, uzun süren çatışmaların, toplu yerinden edilmelerin, yoksulluğun, ekonomik ve sosyal sistemlerin çöküşünün ortasında, Yemen'de temel eğitim çağındaki her dört çocuktan birinin okula gitmediği belirtildi.

 

 Okula gidebilenlerin sınıfların kalabalık olmasının yanı sıra öğretmen yükünün fazla ve yetersiz kalifiye olması sorunuyla da uğraşmaları gerektiğini kaydetti.

Ayrıca oku

Yorumlar