Dünya Bankası: Yemen ekonomisi kötüleşen krizlerle karşı karşıya


 

Dünya Bankası tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Yemen ekonomisinin devam eden çatışma ve bölgesel gerginlikler nedeniyle daha da kötüleşen krizlerle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

 

Raporda, Yemen'in gayri safi yurt içi hasılasının 2023'teki yüzde 2,0 daralmanın ardından 2024'te yüzde 1,0 daralmasının beklendiği belirtildi.

 

2015 ile 2023 yılları arasında Yemen'de kişi başına düşen GSYH'de %54'lük bir düşüş yaşandığını, bunun da yüksek oranda yoksulluk ve gıda güvensizliğine yol açtığını açıkladı.

 

Rapor, uluslararası alanda tanınan hükümetin, petrol gelirlerindeki düşüş ve gümrük gelirlerindeki azalma nedeniyle gelirlerin yüzde 30'dan fazla azalması nedeniyle 2023 yılında kamu maliyesinde önemli bir bozulmaya tanık olduğunu doğruladı. Bu durum harcamalarda keskin bir kesintiye yol açarak temel kamu hizmetlerini ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi etkiledi. Cari açık da 2023'te GSYİH'nın yüzde 19,3'üne yükseldi.

 

Konuyla ilgili yorum yapan Dünya Bankası Yemen Ofisi Direktörü Dina Abu Ghaida ,"Yemen'deki ekonomik ve insani zorluklar daha da ciddileşiyor ancak doğru destek ve stratejiler altında toparlanma potansiyeli sürüyor." Dedi.

 

Raporda, kamu maliyesi üzerindeki baskıların ele alınması, ticari rahatsızlıkların hafifletilmesi ve döviz istikrarının sağlanması da dahil olmak üzere hayati önem taşıyan çalışma alanları vurgulandı.

 

Dünya Bankası'nın bu krizlerin üstesinden gelmeleri için Yemenlileri destekleme, yardım sağlama ve sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek inşa etmenin yolunu açma konusundaki kararlılığını vurguladı.

 

Raporda, kamu maliyesi üzerinde devam eden baskıların ve kuzey ve güney bölgeleri arasındaki ekonomik parçalanmanın, bölünmeyi derinleştirme ve toparlanma çabalarını daha da karmaşık hale getirme tehlikesi taşıdığı belirtildi.

Ayrıca oku

Yorumlar

Reklam alanı