Yemen’de cezasız suçlular ve tazminatsız kurbanlar

Sam Haklar ve Özgürlükler Örgütü, Yemen devriminin en korkunç katliamlarından biri olarak bilinen  "Onur Cuması Katliamı" yıl dönümünde on yıl sonra bile yüzlerce Yemenli sivilin adalet eksikliğinden muzdarip olduğunu duyurdu. Açıklamada "cezasızlık" politikasının Yemen'de devam eden çatışmaların yaşandığı yıllar boyunca ihlallerin etkilerini derinleştirdiğini vurguladı.

Örgüt, Yemenlilerin devrimleri sırasında tanık oldukları en korkunç katliamlardan birinin onuncu yıldönümüne denk gelen bir açıklama yaptı. Kanlı günün olaylarında, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, 18 Mart 2011'de en az 45 sivili ve 200'den fazla yaralıyı, bu suçların failleri bugüne kadar adalet önüne çıkarılmadığına dikkat çekti.

Sam, yaptığı açıklamada, insan hakları ve saha araştırmalarının, herhangi bir şüphenin ötesinde, eski rejimin liderlerinden 11'den fazla hükümet görevlisinin, 78 güvenlik personelinin, bu katliama  doğrudan katıldığını kanıtlandığını belirtti.

 Ali Abdullah Salih cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, suçu soruşturmakla görevli savcı Abdullah Al-Alofi'yi görevden alırken, ihlalleri gerçekleştirenleri yargıya sunmaya yönelik tüm çabaları kasıtlı olarak engelledi. Aralarında Hükümet yetkililerinin de bulunduğu  faillerin gözaltına alınmadıklarını veya soruşturmaya tabi tutulmadıkları kaydedildi.

Örgüt, çeşitli faktörlerin cezasızlık politikasını desteklediğini vurgulayarak,  bunlardan ilki, Yemen parlamentosunun Ali Salih'i ve hükümeti personelini başkanlığı sırasında işlenen suçlardan cezai sorumluluktan muaf tutan bir yasa çıkarması. İkincisi ise devrimden sonra Yemen hükümetinin cezai kovuşturma başlatmak için gerçek iradesinin olmaması ve bu katliamı ve Yemen devriminin diğer katliamlarını gerçekleştiren yetkililere karşı cezai sorumluluğu harekete geçirmemesi. Yemen yargı sisteminin kırılganlığı ve zayıf bileşenlerinin bir sonucu olarak bu tür davaları ele alma ve değerlendirme konusundaki yetersizliği, cezasızlık politikasının güçlendirilmesini büyük ölçüde etkiledi ve bu ihlalleri işleyen suçluları görmezden geldi.” denildi.

Örgüt, o dönemde Yemenli yetkililer tarafından izlenen cezasızlık politikasının, bu katliamın sorumlularının tutuklanmamasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, eski rejimi bu suçun sonuçlarından tamamen sorumlu tuttu.

Ayrıca oku

Yorumlar